-

Vrijwerkgroepen

Naast cursussen zijn er ook een aantal vrijwerkgroepen actief. Een vrijwerkgroep is een groep van een aantal leden die bij elkaar komen en met elkaar werken, zonder dat er een docent bij aanwezig is. Er zijn vrijwerkgroepen voor portrettekenen, model tekenen en quilten. Er word onderzocht om opnieuw een groep keramiek en een groep experimentele kunst te formeren. Het principe is met en van elkaar te leren en elkaar te stimuleren.
De vrijwerkgroepen starten vanaf september 2020. De tweede helft begint vanaf 3 januari. Tijdens schoolvakanties van regio Noord worden zijn er geen vrijwerkgroepen, tenzij leden en het bestuur anders overeenkomen. De schoolvakantie: zijn 10 oktober t/m 18 oktober (herfstvakantie) 19 december t/m 3 januari (kerstvakantie), 20 februari t/m 28 februari (voorjaarvakantie) en 1 mei t/m 9 mei (meivakantie).

Experimentele kunst, donderdagmiddag

Quiltgroep, elke eerste dinsdag van de maand

Kunstcollectief SOUZA, eens in de maand van 10.00-16.00 uur

Studiegroep (naakt)modeltekenen, één keer per maand zaterdag 12:00-16:00 uur

Portrettekenen, maandagmiddag