Rensenpark gaat door!!!

Als opmaat voor ons 50-jarige jubileum in 2019 gaan we dit najaar vanaf september tot en met november een dependance houden in de voormalige dierentuin. De locatie waar dit gebeurt is het voormalige Afrikahuis. Willen we de komende 50 jaar een gezonde vereniging blijven, dan is extra publiciteit hard nodig. De inspanningen tijdens de open dagen geven nog te weinig resultaat.

De oude dierentuin is door de gemeente omgedoopt tot het "Rensenpark" en er vinden al enige tijd een aantal activiteiten plaats op kunstgebied. Zo heeft een aantal kunstenaars er een atelier. 

In overleg met de gemeente kunnen wij drie maanden gebruiken om meer bekendheid te geen aan wat wij als vereniging te bieden hebben op het gebied van kunstzinnige activiteiten. Als AKE zijn wij in het hele noorden uniek vanwege het gevarieerde aanbod aan cursussen en de hoge kwaliteit ervan.  Met een aantal leden dat zich heeft opgegeven lid te worden van de "denktank" geeft get bestuur gebrainstormd over activiteiten die we in die drie maanden vorm kunnen geven. Ook onze docenten hebben een aantal ideeën ingebracht. 

We gaan in ieder geval de samenwerking zoeken met een aantal andere verenigingen. Verder gaan we subsidie aanvragen en natuurlijk willen wij jullie als lid graag bij onze plannen betrekken. 

We kunnen er een permanente tentoonstelling houden, openbare lessen en/of workshops geven en meedoen aan Emmense activiteiten die in de weekenden worden gehouden - of zelf iets organiseren in samenwerking met anderen. 

Eerst gaan we een extra ledenvergadering houden om jullie op de hoogte te houden, en natuurlijk ook om jullie medewerking te vragen: vele handen maken licht werk. Zo kunnen we het jubileumjaar 2019 ingaan met een goed perspectief voor de periode daarjaar waarbij we trots kunnen zijn op een bloeiende vereniging! 

Zodra we meer nieuws hebben, krijgen alle leden een uitnodiging.