De leden komen uit de hele regio. Velen zijn al heel lang lid, anderen sinds korte tijd.

Wat maakt AKE uniek in de noordelijke provincies?

We hebben een eigen atelier waarin verschillende disciplines kunnen worden beoefend, onder leiding van hoog gekwalificeerde docenten. We willen een vereniging zijn die de mogelijkheid biedt tot persoonlijke creatieve ontplooiing en groei, waar mensen in een ontspannen sfeer goed met elkaar om gaan en gezamenlijk zorgen voor de faciliteiten die een vereniging als de onze nodig heeft. Dit gebeurt naar persoonlijk kunnen, en rekening houdend met elkaar. Tijdens gezamenlijke activiteiten die nu eenmaal nodig zijn om alles goed te laten verlopen heerst een vriendschappelijke sfeer, men draagt naar eigen kunnen een steentje bij, tijdens de afwas of het in elkaar zetten van een nieuwe keuken.

Er is een bestuur wat de lijnen uitzet, daarnaast zijn er verschillende werkgroepen die met elkaar veel mogelijk maken. Zo is er bijvoorbeeld een tentoonstellingscommissie en een onderhoudscommissie voor het gebouw en tuinonderhoud. En dan natuurlijk de jaarlijkse ledenvergadering waarin verantwoording wordt afgelegd en besluiten genomen.