50 jaar geleden is onze vereniging opgericht. Reden voor een feest. Gedurende de voorjaar/zomermaanden zullen veel vrijwilligers een aantal activiteiten voorbereiden met als slotakkoord de jaarlijks te houden kunstmarkt in Emmen met een expositie in grote kerk op zaterdag 24 augustus en een receptie op zondag 25 augustus. Een aantal leden is nog steeds druk in de weer met de voorbereiding hiervan.

Een stevige klus is het aangeschafte kunstwerk van Adrie de Fluiter op te knappen en te plaatsen in de voortuin van A.K.E. Ook de tuingroep is al enkele keren flink aan het werk geweest rondom het gebouw. Er zijn planten met gele bloemetjes tussen het andere groen gezet wat een vrolijk aanzicht geeft. Met droogte geven zij ze wekelijks water. Voor de onthulling van het kunstwerk gaan zij nogmaals aan het werk zodat de tuin er netjes bij ligt tijdens de feestelijkheden

De Quiltgroep en nog wat andere leden hebben honderden vlaggetjes geknipt en aan elkaar genaaid zodat daar 24 augustus de kramen mee versierd kunnen worden.

Hoe is het begonnen

Het begon nadat de afdeling Emmen van het Nivon in 1969 een oproep deed aan “zondagsschilders” om deel te nemen aan een expositie.

De tentoonstelling kwam in de bovenzaal van de oudheidkamer aan de markt, met een jury en dertig deelnemers. Dit aantal had nog groter kunnen zijn maar men moest de inschrijving sluiten in verband met de beschikbare ruimte. Het was een groot succes, er kwamen ongeveer 3000 bezoekers. De exposanten besloten tot het oprichten van een vereniging en men koos de naam A.K.E: Amateur Kunstenaars Emmen.

Atelier “De Zonnehoek”

Na op verschillende locaties te gast te zijn geweest kreeg de vereniging het kleuterschooltje aan de Heidelaan van de gemeente in 1975 in bruikleen. In 1976 werden bij de notaris de statuten vast gesteld en werd een huishoudelijk reglement opgesteld. De vereniging kende een contributie van 10 gulden per jaar plus 5 gulden voor het lidmaatschap van de “Federatie van amateurbeeldende kunstenaarsverenigingen”. Leden tussen de 15 en 18 jaar kregen 5 gulden korting.

Exposities

Men deed mee aan landelijke exposities en lokaal werd er ook geëxposeerd: de bibliotheek, later het ziekenhuis, de Horst en de Schans. In 1986 werd de tentoonstellingscommissie gevormd die door de jaren heen steeds heeft gezorgd voor allerlei expositiemogelijkheden en met een uitwisseling met de Kunstkreis Meppen en Haren.

Vermeldenswaard is dat er in verband met de opening van het Scheperziekenhuis een expositie werd georganiseerd waarbij een jury een kunstwerk koos dat aangeboden werd aan het ziekenhuis.

Cursussen

In het eerste seizoen werden er twee maal per maand les- en werkavonden gehouden in het lyceum aan de Oosterstraat door de heer Santhagens en werden er ook werkavonden in het Schepersziekenhuis georganiseerd. Er waren ook lezingen, soosavonden waarin o.a. Ari de Fluiter leden uitnodigde hun werk te laten beoordelen.

In 1986 meldt het archief dat er dan 14 cursussen worden gegeven en dat vanaf 1985 een portrettekenaarsgroep als vrijwerkers is gestart alsmede een zaterdagmorgengroep. Dan doet het bestuur ook een oproep aan de ruim 50 nieuwe leden om mee te doen aan de vrijwerkgroepen. Er zijn dan 225 leden.

Jubilea

In 1989 wordt het 20-jarig bestaan groots gevierd. Er wordt een jubileumbulletin uitgegeven waaruit veel saamhorigheid spreekt en waaruit duidelijk veel vrijwilligers zich ingezet hebben voor gebouw en verenigingsactiviteiten.

In 1999 heeft de vereniging 365 leden. Er wordt een grote kunstmarkt georganiseerd.

De vereniging brengt dan ook naar buiten dat er een nieuwe cursus wordt gegeven die voorbereidt op de kunstacademie. Het animo daarvoor is zo groot dat er een wachtlijst is. In dit jaar vinden we ook een brief van de gemeente met de aanhef “centrum voor beeldende vorming”. Het is niet duidelijk waar dat vandaan komt, verder heet de vereniging nog steeds A.K.E, maar uit een brief uit 2013 blijkt die titel “Centrum voor beeldende Vorming” nog steeds van toepassing.

Activiteiten

In 1986 wordt er naast de tentoonstellingscommissie ook een activiteitencommissie gevormd. Zij heeft door de jaren heen ruim 20 kunstmarkten verzorgd, alleen of in samenwerking met winkeliersverenigingen, o.a. Scouting wordt genoemd, de muziekschool. Ook nam men van het begin af aan deel aan de leermarkten en kunstroutes.

Tot slot

In het 50e jubileumjaar gaat het bestuur weer voor de puntjes in de naam. In 1969 is de vereniging als “AKE “ gestart, dus zonder puntjes. Door de jaren heen vind je ze wel, dan weer niet en de laatste jaren ook niet. Wel met de vermelding - tussen haakjes ( zeg :aa-kaa-ee). Maar omdat dat toch niet echt werkt, zeggen veel mensen iets wat naar onze mening niet weergeeft wie we zijn, n.l. Amateursvereniging Emmen.

Dus halen we de puntjes er weer bij, in het vorig jaar vernieuwd logo: A.K.E.