Vervroegde ledenvergadering
Het bestuur heeft besloten een vervroegde ledenvergadering te houden en wel op 12 oktober as, aanvang 20.00 uur. De locatie wordt nog bekend gemaakt.

Dit in verband met het aftreden van drie bestuursleden:
Cora Lameris, (voorzitter);
Tiny Struik, penningmeester (beleidsmatig);
Sylvia Wesdorp, bestuurslid (gebouwbeheer).

Zij treden af april komend jaar. Alle drie bestuursleden zijn niet herkiesbaar. A.K.E. kan niet verder met twee bestuursleden. Als je wilt dat A.K.E. blijft bestaan moeten er minimaal drie nieuwe bestuursleden in het bestuur.

Heb je interesse meld je dan voor 12 oktober aan bij de secretaris (secretarisake@gmail.com). Is er op 1 januari 2021 geen nieuw bestuur, dan zal A.K.E. helaas niet blijven voort bestaan.