Ake leden die meedoen aan de kunstmarkt kunnen een werkstuk (ook ruimtelijk werk) aanleveren voor een expositie in de Grote Kerk. Het werkstuk moet dan 24 augustus
tussen 9.00 uur en 9.30 uur worden ingeleverd bij het bestuur. Zij zijn dan in de kerk aanwezig. Bij teveel aanmeldingen wordt er geloot. Het is de bedoeling dat de expositie een
weerspiegeling is van datgene wat men bij A.K.E. kan doen/leren.