Corona-protocol A.K.E.

We hebben een protocol opgesteld, met hygiëne- en veiligheidsmaatregelen binnen A.K.E. Er zijn veel veranderingen en iedereen is verplicht zich aan de nieuwe regels te houden.

Veranderingen bij A.K.E.
Binnenkomst
- Bij binnenkomst wacht je tot de hal leeg is en ontsmet je je handen.
- Je komt alleen binnen (niet met iemand samen).
- Je verlaat het gebouw aan de achterzijde en via het hek bij lokaal 3.

Voorzieningen gesloten
- De garderobe is gesloten, je jas neem je mee het lokaal in.
- De keuken is toegankelijk voor 1 persoon om koffie/thee te zetten
- Voor elk lokaal zijn er 2 thermoskannen, 1 voor thee en 1 voor koffie.
- Er zijn kartonnen bekers en spatels aanwezig.

Tijdens de cursussen
- Je bent 10 minuten voor lestijd niet in het gebouw en na de les, verlaat je meteen het gebouw.
- De lokalen zijn verdeeld in vakken van 1,5 x 1,5 meter, je verplaatst je ezel/tafel niet.
- Pauzes: je blijft in je eigen leslokaal bij je ezel/werktafel, of je gaat naar buiten.
- Het schoonmaken van kwasten etc. doe je thuis.
- De wasbak wordt enkel gebruikt voor handen wassen.
- In een lokaal zijn minstens twee ramen open, voor ventilatie.
- Ook buiten houdt je voldoende afstand.
- De deuren van de lokalen blijven open.

Harde voorschriften
Algemeen
De RIVM-richtlijnen zijn leidend. Dat betekent:
- volwassenen houden anderhalve meter afstand van elkaar;
- we wassen onze handen vaak en goed;
-we hoesten in onze elleboog;
-we zitten niet aan ons gezicht;
-we blijven thuis als we, of iemand anders uit ons gezin, klachten hebben.

De RIVM richtlijnen schrijven ook hygiëne maatregelen voor. Dat betekent dat op de locatie (bij de ingangen van de gebouwen en in de lokalen) beschikbaar is:
- zeep
- papieren handdoekjes
- oppervlaktesprays
- handgel/spray

Sinds 1 juli 2020 gelden de volgende regels:
De regels voor ‘binnen’

Bij de regels voor binnen wordt er een verschil gemaakt tussen woningen, binnenruimtes waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea) en binnenruimtes waar mensen op één plaats zijn (bioscopen, cafés).

In woningen geldt geen maximum aantal personen, maar wel het dringende advies er altijd voor te zorgen dat mensen 1,5 meter afstand tot elkaar kunnen bewaren en ook de hygiënemaatregelen kunnen naleven.
o Als een samenkomst leidt tot overlast, of een gevaar vormt voor de publieke gezondheid, kan er gehandhaafd worden.

In binnenruimtes waar mensen vooral op 1 plaats zijn, zoals bijvoorbeeld in restaurants, theaters, of bij bruiloften en uitvaarten, heeft iedereen een vaste zitplaats. Uiteraard houdt iedereen 1,5 meter afstand.
o Zonder gezondheidscheck en reservering zijn maximaal 100 personen per ruimte toegestaan, mits hierbij voldoende afstand kan worden gehouden. De verkeersstromen moeten goed gescheiden blijven.
o In grotere zalen of ruimtes waar meer dan 100 personen bij elkaar kunnen komen is het verplicht vooraf te reserveren en vindt er een gezondheidscheck plaats. Dan is er geen maximum aantal personen, maar is het nodig om de verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en sanitaire voorzieningen goed van elkaar te scheiden. o Ook in werksituaties zijn de regels over vaste zitplaatsen en de 1,5 meter van toepassing voor zover dat voor de uitoefening van de werkzaamheden mogelijk is.
o Discotheken, nachtclubs en vergelijkbare dansgelegenheden blijven vooralsnog gesloten.

In binnenruimtes met een doorstroom van bezoekers, zoals in winkels en musea, geldt geen maximaal aantal personen. Wel nemen beheerders maatregelen om ervoor te zorgen dat het niet te druk wordt.

De ventilatie in binnenruimtes moet voldoen aan de voorwaarden in het bouwbesluit en passen bij de bestemming van de ruimte, zodat de lucht vaak genoeg wordt ververst.
o Ventilatoren kunnen gebruikt worden voor persoonlijk gebruik. In gemeenschappelijke ruimtes wordt geadviseerd alleen ventilatoren te gebruiken wanneer er geen andere verkoeling mogelijk is. Let er dan wel op dat de luchtstroom van de ventilator niet direct van de ene persoon naar de andere gaat.