Lidmaatschap
Het lidmaatschap van de A.K.E. voor leden zonder cursus: Bedraagt: € 30 per cursusjaar. Indien u zich inschrijft voor een cursus bij de A.K.E., wordt u automatisch lid van de vereniging. Het cursusgeld is inclusief het lidmaatschap. Indien ugeen cursus meer wilt volgen en geen lid meer wilt zijn, dient u uw lidmaatschap schriftelijk op te zeggen bij de secretaris. Het lidmaatschap van de A.K.E. gaat in per 1 september van elk jaar en dient vòòr 1 juli opgezegd te worden. Uw lidmaatschapsgeld wordt automatisch geïncasseerd in oktober van elk jaar. Het lidmaatschap geeft recht op:
Het exposeren van uw werk op de A.K.E. tentoonstellingen en deelname aan alle A.K.E. activiteiten.
Vrijwerken met een groep op een tijdstip dat er geen cursus is voor een jaarlijks vastgesteld bedrag per dagdeel. (een vergoeding voor kosten verwarming, schoonmaak etc.)
Op de jaarvergadering en daarbuiten actief meedenken en meedoen voor de vereniging.
U ontvangt een cursusboekje en de nieuwsbrieven per email.
Inschrijving
Het inschrijven voor een cursus kan alleen schriftelijk d.m.v. het inschrijfformulier in dit boekje of via het inschrijfformulier op de website. Vult u dit formulier in,zodat duidelijk is of en welke cursus u wilt volgen en of u lid wilt blijven in het betreffend cursusjaar. Het formulier in de groene brievenbus in de hal van het ake atelier deponeren of opsturen aan de secretaris. Door ondertekening van hetinschrijfformulier verklaart u zich akkoord met deze algemene voorwaarden. Zodra er voldoende cursisten voor een cursus zijn, zodat deze doorgaat, krijgt u berichtvan de secretaris. Uiterlijk een week voor de aanvang van de cursussen krijgt u een bevestiging/afzegging van uw cursus.
Betaalwijze
Door in te schrijven op een cursus met een inschrijfformulier, verleent u machtiging om het verschuldigde cursusgeld d.m.v automatische incasso te innen. U kunt op dit formulier aangeven of dit in één of twee termijnen dient te gebeuren. De incasso zal in oktober en januari plaats vinden.
Wanneer u zich inschrijft verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Na 17 september vervalt voor de cursist, die de cursus annuleert, staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling.
Slechts in uitzonderlijke situaties (zulks ter beoordeling van het bestuur) kan het bestuur besluiten betaalde cursusgelden te laten gebruiken voor een volgende cursus.
Aanvang cursus
Elke cursus begint op het tijdstip en in het lokaal van de A.K.E, die staat vermeld in dit cursusboekje. U ontvangt voor de aanvang van de cursus de bevestiging met evt. nadere informatie over de cursus. A.K.E. heeft het recht om bij te geringe deelname een cursus niet door te laten gaan. In dat geval proberen wij met u naar een andere gelijkwaardige mogelijkheid te zoeken.
Tijdens schoolvakanties van regio Noord worden er geen cursussen gegeven, tenzij cursisten en docenten met elkaar anders overeenkomen.
Lesmateriaal
In de cursusgelden zijn geen materialen inbegrepen, tenzij anders vermeld.
Modellengeld ( te betalen via docent)
Klei (te koop bij docent)
Stookkosten (te betalen aan docent)
Schilder en tekenmaterialen zelf aanschaffen
Aansprakelijkheid
A.K.E. is niet aansprakelijk voor schade aan personen en/of eigendommen, noch voorvermissing van persoonlijke eigendommen, ongeacht hoe die schade of vermissing is ontstaan.
Klachten Indien u onverhoopt ontevreden bent over bepaalde gang van zaken, kunt u zich melden bij het bestuur, die de klachten in behandeling zal nemen.