AKE Emmen

Kosten

Voor het lidmaatschap van de vereniging betaal je een  jaarlijkse bijdrage.

Voor cursussen is daarnaast wel cursusgeld verschuldigd.

De kosten voor overige activiteiten, zoals workshops zijn afhankelijk van de mate waarin je er gebruik van maakt.

Deelname aan tentoonstellingen is voor leden geheel kosteloos.

De kosten van de cursus gelden voor het hele jaar, van september tot en met april. Als je later instapt, betaal je het cursusgeld naar evenredigheid van het aantal lessen dat je het komend cursusseizoen nog volgt.
Jeugd die deelneemt aan een reguliere cursus, 15 tot 18 jaar, krijgt een korting van 15%.

De prijzen zijn inclusief het lidmaatschap behalve de vrijwerkgroepen. 
Het lidmaatschap is €36,00 op jaarbasis.