home

  • leer stillevens, landschappen, mensen, dieren of portretten schilderen met acryl, olieverf of aquarel
    schilderen

Maak je eigen verbeeldingen… Wil je zelf aan de slag met tekenen, schilderen, keramiek, boetseren, beeldhouwen of edelsmeden: de ake organiseert in Emmen elk jaar ongeveer 20 cursussen. De cursussen worden in herfst en winter gegeven door gekwalificeerde kunstenaars. In de drie lokalen van ons atelier, Heidelaan16, kunnen groepen van circa 10 personen aan het werk. De ake is een vereniging van 250-300 leden, die hun artistieke en creatieve vaardigheden willen ontwikkelen. Naast de cursus is ook de prettige sfeer belangrijk.

main-a-technieken
Schilderen of ……

main-a-docent
Kies je docent

main-a-weekagenda
Wanneer kun je?

een overzicht

 

zoek op docent

zoek op docent
docent

Bijzonder: Hoogveenkerkhof

Herfst 2015 werd de ake benaderd voor een speciale schildering voor de stichting Hoogveenkerkhof Barger Compascuum. In de expositieruimte hebben een aantal leden onder aanvoering van Herman Kolker een schildering gemaakt van een begrafenisstoet in het veen. De overledene werd vanuit het woonhuis met de lijkwagen vervoerd naar het kerkhof. De vrouw en kinderen bleven thuis achter, terwijl de mannen de overledene begroeven. De expositieruimte is inmiddels geopend en het schilderij is voorzien van een plaatje met de makers en ake erop.

workshops

Naast de cursussen organiseert de ake ook workshops. Dit zijn kortlopende cursussen van 1 dagdeel tot 4 dagdelen. Ze worden veelal gegeven door onze docenten, maar het kan ook een nieuwe docent zijn. Een workshop kan ook een introductie zijn voor een nieuwe of andere cursus bij de ake.

 

interne tentoonstellingen

doorlopende tentoonstelling Heidelaan16

In het atelier van de ake is natuurlijk ook ruimte om gemaakte kunstwerken op te hangen of neer te zetten. Docentsgewijs komen alle groepen aan de beurt om hun werk te laten zien.Vanaf begin oktober tot het eind van het seizoen is er een draaiboek om gang, vitrine en kantine te voorzien van onze gemaakte verbeeldingen. Zo leer je ook wat er in andere cursussen gebeurt: het inspireert of nodigt uit er meer van te willen weten. … of zelfs om mee te gaan doen.

flitstentoonstelling

nieuwjaarsborrel met flitstentoonstelling
nieuwjaarsborrel met flitstentoonstelling

Omdat het gebouw rond de jaarwisseling erg leeg is, neemt iedereen een kunstwerk mee naar de nieuwjaarsborrel. Tafels en ezels staan dan klaar om het meegebracht ten toon te stellen. Zo leren we elkaar en elkaars werk kennen. Ook kun je je artistieke of technische goede voornemens met elkaar delen. De artistieke aankleding maakt het gebouw meteen gezelliger.

 

externe tentoonstellingen

Exposities van leden bij zorginstellingen

De tentoonstellingscommissie van de ake verzorgt in een aantal zorginstellingen een wisselende tentoonstelling. Elke 3 tot 4 maanden komt er werk te hangen van een ander ake-lid. Tekeningen of schilderijen fleuren de ruimte op en er is regelmatig iets nieuws om over te praten.

 Scheperziekenhuis  titel  Klaas Koning
 Zuidermarke  titel  Hanny van Hoewijk
 Oostermarke  titel  Quilt Groep
 de Schans  titel  Greta Brouwer
 de Horst  titel  Robert van Beek
 Heidehiem  titel  Geert Wierts
Gezondheidscentrum Klazinaveen  titel  Hannie de Graaf

De exposities zijn te zien tot februari 2017

vrijwilligers

commissieleden tentoonstellingen

Coordinator: Dick Spruyt; Leden:

commissieleden activiteiten

KunstmarkT, de volgende is in 2017

Coordinator: Riet Lina; Leden: Anna Hoek,

Wat een Theater, CBK – de verdieping, eind november ’16 tot medio januari ’17

Coordinator: Charlotte Fokke – ake.CBK@gmail.com

Workshops

Coordinator: Janny Doek-Koetsier

commissieleden gebouw

Coordinator: Sylvia Wesdorp Adriaans; Vaste klussers:

commissieleden PR

Coordinator: René Hin; Leden: Anna Hoek

Webmaster: Frans de Vries

 

 

 

 

 

 

 

 

 

documenten tentoonstelling ‘Wat een Theater’

Eind November tot half Januari hangen en staan er zo’n 100 werken op ‘de verdieping’ van de Noordbarger melkfabriek. Elk lid – beginner of gevorderd – kan één werk insturen. De tentoonstellingscommissie en de mensen van het CBK zorgen dan voor een mooie tentoonstelling. Er is veel variatie, want iedereen maakt zijn eigen verbeeldingen.

Deze tentoonstelling bij het CBK in de fabriek is alléén voor leden van de ake!

Regels rond de tentoonstelling:                                           wat-een-theater-2016

Inschrijfformulier:                                                                 deelname-formulier-wat-een-theater-2016_1

Quilten – vrijwerkgroep

elke eerste // van de maand

Na een quiltcursus, die jaren geleden bij de ake werd gegeven, heeft een aantal  cursisten besloten om door te gaan. De groep kwam eerst afwisselend thuis bij elkaar, maar toen de groep groter werd, mocht er gebruik gemaakt worden van een lokaal in Heidelaan16, het ake atelier. We zijn wel lid zijn van de vereniging.

De groep komt een keer per maand bij elkaar. We wisselen ideeën uit, bekijken elkaars werk. In de loop der jaren hebben we een aantal gezamenlijke werkstukken gemaakt voor de jaarlijkse ake-tentoonstelling in de Fabriek.

Verder maken we ook quilts voor diverse goede doelen, zoals o.a. troostdekentjes voor het Scheperziekenhuis. Bovendien hebben we een beddensprei gemaakt voor een van de bedden in het Hospice.

Hieronder ziet u hoe het geheel in zijn gang gaat.

De geschiedenis van de vereniging

De ake is opgericht op 15 augustus 1969 als vereniging voor Amateur Kunstenaars Emmen. Kunstenaar Otto Drenth is een van de oprichters van de ake geweest.

Het veel later afgebrande gedeelte van de zolder van het restaurant dat nu ‘De Kamer’ heet, was in het begin het atelier van de ake. Daar werd samen gewerkt aan elkaars ontwikkeling en docenten ingehuurd om dat te bespoedigen. Op een gegeven moment moest er uitgekeken worden naar een grotere ruimte. De groeiende vereniging betrok Heidelaan16. Het werd voor een symbolisch bedrag gehuurd van de gemeente Emmen. Die groei ging niet over rozen. Meer eigen ontwikkeling of meer docenten inhuren en verder groeien. Uiteindelijk werd ake een echte vereniging met statuten en ledenvergaderingen en kon het uitgroeien tot wat het nu is: een vereniging die afgelopen jaar 20 cursussen verzorgde voor zo’n 200 leden.

Wie waren de anderen? Wie weet er meer, heeft er foto’s, verhalen en anekdotes.

In het midden van de 90er jaren is Heidelaan16 aangekocht door de “stichting vrienden van de ake“. Daardoor kon er ook een uitbreiding van de ruimte plaatsvinden. Het “noodlokaal” werd aangeschaft en geplaatst. De ake beschikt daarmee over drie en een half lokalen.

 

 

Atelier: Heidelaan16

 ons eigen atelier: Heidelaan16Heidelaan16 is het eigen atelier van de ake. De grote hulpmiddelen zijn aanwezig in de drie en een half lokalen, zoals schildersezels, verstelbare werktafels, verlichting, keramiek-oven, etspers, draaischijven en boetseer-bokken. De materialen, zoals papier, klei, verf, steen en gereedschap neem je zelf mee.

Heidelaan16een

Wat is de geschiedenis van Heidelaan16

Op het kavel van Heidelaan16 heeft een barak gestaan. In de oorlog werd deze de ‘luizenbarak’ genoemd. Als voorloper van de katholieke Pauluskerk aan de Meerstraat werd in 1945 deze barak aan de Heidelaan ingewijd als Mariakapel. Toen de Pauluskerk gereed was, was de barak overbodig. De barak is in 1950 afgebroken.

In 1954 is ‘de Zonnehoek’ gebouwd als dependance van school 7 aan de Lesturgeonstraat bedoeld voor de ‘reizende’ kinderen van het woonwagenkamp. In 1964 verhuisden de kinderen van de woonwagenbewoners naar een school aan de Valtherzandweg, dichter bij het kamp.*

*zoekwerk: Hendrik Zwart op ‘Mariakapel Heidelaan’

Daarna is de school in gebruik genomen als praktijkschool voor zwak begaafde kinderen. In lokaal 2 stonden stalen raamwerken waar sisalmaten op werden gemaakt en in lokaal 1 werd aan houtbewerking gedaan. De raampjes links en rechts van de voordeur verwijzen naar de toiletten die daar waren. In het hok van de verwarmingsketel nu was het pishok van de jongens: het stonk er altijd vreselijk. De lokalen zelf zijn niet echt veel veranderd. De kantine was een docentenkamertje. De badkuip, die tot 2013 nog in het winkeltje zat, werd gebruikt om kinderen te verschonen als dat nodig was.**

**bron: Leo Oldenburger, zoon van de schoonmaakster rond 1968.

Het extra lokaal, lokaal3, achter het gebouw is de eerste grote aanpassing. Deze was nodig om de groeiende vereniging van meer lokalen te voorzien. Eerst werd het lokaal gebruikt om te tekenen en schilderen. Nu wordt het gebruikt voor keramiek, hakken en boetseren, en is voorzien van extra stofafzuiging.

In de afgelopen jaren hebben we het hoofdgebouw zelf ook meer aangepast aan ons eigen gebruik. De eerder genoemde badkuip maakt plaats voor een verbindingsdeur. Lokaal3 werd zo bereikbaar gemaakt. Voorheen moest iedereen door lokaal2, wat de lessen verstoorde. In 2015 zijn keramiekmateriaalruimte en ovenruimte ingrijpend aangepast, zodat het gebruik ervan de cursus in lokaal2 niet meer gestoord werd.

vereniging voor Amateur Kunstenaars Emmen ( ake )

 

De ake is een vereniging met 250 tot 300 leden. De ake richt zich op de beeldende kunsten. Wil je zelf tekenen, schilderen, edelsmeden, beelden of keramiek maken, dan kun je bij de ake terecht. Je bent op de cursussen en tijdens het vrijwerken vooral voor jezelf bezig. Het gaat om je eigen ontwikkeling.

In de cursussen en workshops  krijg je de kneepjes van deze beeldende kunsten uitgelegd door gekwalificeerde docenten, en kun je er zelf mee aan het werk. Naast de 20-tal cursussen zijn er vrijwerkgroepen. Daar helpen leden elkaar verder zonder docent. De vrijwerkgroepen bieden een combinatie van ontwikkeling en gezelligheid.

De ake organiseert jaarlijks de kunstmarkt in Emmen. In  juni 2016 verschenen er 70 kramen in het centrum van Emmen – op een steenworp afstand van e plek waar de vereniging 45 jaar geleden begon. Met een zonnetje, frisse windvlagen en veel publiek was het een geslaagde markt. Het is  één van de grootste kunstmarkten van Drenthe.

In een aantal zorglokaties vullen de ake-leden wisselende tentoonstellingen: het Schepers ziekenhuis, de verzorgingshuizen de Horst, Zuidermarke, Oostermarke, de Schans, – binnenkort ook in de Heidehiem – en de apotheek Klazienaveen. In ons eigen atelier kleuren de cursusgroepen van de docenten de muren. Ze wisselen elkaar af. De nieuwjaarsborrel wordt genuttigd tijdens de flitstentoonstelling: iedereen neemt een eigen werk mee: zo leer je elkaar en elkaars werk kennen.

Al vele jaren is er een leden-tentoonstelling van de ake bij het CBK. Op “de verdieping” in de Fabriek in Noordbarge zijn dan ongeveer 100 werkstukken te zien van de leden. Eind november 2016 start de tentoonstelling Wat een theater! Veel leden zijn al met hun werk bezig. De tentoonstelling is voor iedereen te bekijken op de reguliere openingstijden van het CBK. 

Gezamenlijk zorgen we ervoor dat deze – behoorlijk unieke – vereniging in stand blijft: gebouw, terrein, inventaris, cursusboekje, website en de gebruikelijke verenigingszaken moeten op orde blijven. Naast het bestuur, commissies en de ‘vaste’ vrijwillige krachten helpen veel leden hieraan mee. De ledenvergadering wordt jaarlijks in oktober gehouden.

Bestuur

De nieuwe website is nog niet helemaal compleet. Op veel plaatsen worden nog foto’s en teksten toegevoegd. Nu de lessen weer beginnen, kunnen we die foto’s ook makkelijker maken.

DSC02192-Medium DSC02192-Medium Voorzitter: Cora Lameris

 

DSC02192-Medium DSC02192-Medium Secretaris: Janny Doek-Koetsier

 

DSC02192-Medium DSC02192-Medium Penningmeester: Tiny Struik

 

DSC02192-Medium DSC02192-Medium Activiteiten: Riet Lina

 

DSC02192-Medium DSC02192-Medium Tentoonstellingen: Dick Spruyt

 

DSC02192-Medium DSC02192-Medium Gebouw: Sylvia Wesdorp Adriaans

 

DSC02192-Medium Model René PR: René Hin

Modeltekenen en ‘schilderen’ met pastel – Hoe verschillend de mensen ook zijn en welke techniek je ook gebruikt, meteen zie je dat je tekening ergens niet helemaal klopt.  …Weer niet goed gekeken!…  Daar leer je van. Gelukkig kun je met korte standen meteen beginnen om het geleerde in de vingers te krijgen. …en dat begint met goed kijken.

Verenigingen als de ake zijn nodig als tegenwicht in tijden van ‘moeten’, ‘scherm kijken’ en ‘het individu’. Een verenigingen bindt de samenleving rond een passie. Bij de ake zijn dat de beeldende kunsten: maak je eigen verbeeldingen! Natuurlijk ontwikkel je jezelf, maar je inspireert ook anderen. En naast de kunst en de kunstwerken is er de gezelligheid van de cursusgroep, het werk van de commissie of iets regelen met het bestuur. Iedereen zijn inbreng en samen sterker.

 

tarieven 2016 – 2017

 

betalen       ineens in 2 keer per 6 lessen
Lidmaatschap, zonder cursus       30,00
Cursus, 24 lessen van 2 uur    280,00 145,00 72,50
Cursus, 18 lessen van 2 uur     210,00 145,00 en    72,50
Cursus, 12 lessen van 2 uur     140,00 nvt 72,50
Cursus Keramiek, 24 lessen van 2 uur, bijdrage keramiek gereedschap    300,00 155,00 77,50
Cursus Edelsmeden, 24 lessen van 2 uur,  bijdrage gereedschap en onedele materialen, maximaal 8 personen    400,00 205,00 105,00
Vrijwerkbijdrage per dagdeel  –  verwarming, schoonmaak, onderhoud gebouw         3,00

De cursussen worden betaald met een machtiging. Het cursusgeld kan ineens, of in twee keer, of per 6 lessen te betalen. In meer keer is iets duurder, omdat de penningmeester – ook een vrijwilliger – dan vaker aan het werk moet. Zie inschrijfformulier.